• Header 1
  • Header 2
  • Header 3
  • Header 4
  • Header 5
  • Header 6
  • Header 7
  • Header 8

UDEN - Het Udense college van B. en W. streeft op langere termijn naar een volledig sportvrij park bij de molen van Jetten. Verplaatsing van alle sportactiviteiten uit het park Moleneind is volgens wethouder Marcel Delhez onontkoombaar. Hij baseert zich hierbij op een studie naar de herinrichting van het park. Buurt en clubs ondervinden al jaren veel hinder van hangjeugd en vandalisme. Op de velden ligt vaak hondenpoep, omdat het terrein niet kan worden afgesloten. Het college concludeert nu dat er in de toekomst geen plek is voor grootschalige sportactiviteiten in het park en dat maar beter gestreefd kan worden naar verplaatsing. Delhez hanteert daarbij een richttijd van tien jaar. 

Na de verplaatsing op korte termijn van honkbalvereniging Red Sox, zijn FC De Rakt en rugbyclub Octopus de enige twee overgebleven gebruikers van het park. Zij zouden wellicht over een aantal jaar terecht kunnen op een nieuw sportpark in Uden-Oost (bij de skischans). Ook wordt bezien of een terrein dat de gemeente nu nog beschikbaar stelt aan de kwekerij van IBN, vlakbij de UDI-velden, mogelijkheden biedt.

Om de verenigingen in afwachting van deze ontwikkelingen tegemoet te komen heeft het gemeentebestuur nu ook ingestemd met de plaatsing van een hek rond de accommodaties van De Rakt en Octopus. Dit moet vandalen weren. De Rakt krijgt er enkele semi-permanente kleedlokalen bij om de aanwas op te vangen. Met nieuwe aanplant van heggen en struiken wordt geprobeerd om honden en brommers van de velden te weren. Ook wordt de verlichting uitgebreid en wordt er een beregeningsinstallatie aangelegd.